BASIN AÇIKLAMASI


Belediyemiz sınırlarında bulunan hayvan barınağında 26.05.2019 tarihinde pitbull ırkı köpeğin ölümü neticesinde kamuoyunda yapılan haberlerle ilgili olarak belediyemizin konu hakkındaki açıklamaları aşağıdaki şekildedir;

26.05.2019 tarihinde saat 23.30 sıralarında ilçemizde bulunan hayvan gönüllüleri tarafından çevreye rahatsızlık verdiği belirtilen bir köpeğin barınağa bırakılmak istenmesi esnasında daha önce 24.05.2019 günü zor bir kısırlaştırma işlemi geçiren pitbull ırkı köpeğin kanaması olduğu ve bu kanamaya bağlı olarak köpeğin hayatını kaybettiği, konunun hayvana yapılan bir taciz şüphesini barındırmasından dolayı otopsi yapılmak üzere Sapanca’da bir hayvan kliniğe götürülmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.

Akabinde otopsisi yapılan köpeğin veteriner hekim tarafından hazırlanan raporunda "şüphe uyandıran bir durum olduğu, tecavüze bağlı gelişmiş olabileceğini, rectum içinden alınan örneklerin laboratuvar incelemesinin yapılacağını" tutanak altına alınmıştır.

Bahsi geçen raporun belediyemize ulaştırıldığı gün köpeği barınağa getiren kişinin ve barınak sorumlusunun konu hakkındaki yazılı ve sözlü savunmaları istenmiştir. Bunun yanı sıra olay ile ilgili olarak belediyemizce 29.05.2019 tarihinde Kocaali İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidilerek şikâyette bulunulmuş ve gerekli soruşturmanın adli makamlarca yapılması talep edilerek hukuki ve cezai anlamda belediyemizin de sürecin takipçisi olacağı beyan edilmiştir.
 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, barınağımız hizmet vermeye başladığından beri günde üç kez hayvanların temel temizlik ve beslenme ihtiyaçları belediyemizce işbirliği dâhilinde yapılmakta olup, belediyemiz ile hayvan gönüllüleri uzunca bir zamandır imkânlar dâhilinde ve şeffaf bir şekilde hayvan toplama, kısırlaştırma, tedavi etme gibi süreçleri birlikte yürütmektedirler. Özellikle son dönemlerde yapılan görüşmeler neticesinde hayvan gönüllülerinin de desteği ile çevreye rahatsızlık veren hayvanların alınması, bir süre rehabilite edilmesi hususunda fikir birliği yapılmış, böylece sokak hayvanları gönüllüleri belediyemiz ile işbirliği içerisinde hareket etmeye başlamıştır. Tüm bu durumlar söz konusu olay öncesinde yapılan kurum içi yazışmalar ile de sabittir. Yapmış olduğumuz olumlu temaslar sonucunda gönüllü vatandaşlarımızın istedikleri saatte barınağa girebilmesine olanak sağlanmış ve gelen taleplere belediyemizce imkanlar dahilinde yardımcı olunmaya çalışılmıştır. Nitekim belediyemiz hayvanlar konusundaki hassasiyetini 2016 yılında barınak açarak ve bu tarihten günümüze kadar toplamda 1125 kısırlaştırma işlemi yaparak ortaya koymuştur. Komşu belediyelerin de hayvanlar konusunda hayvan gönüllüleri ile birlikte çalışmaları için belediye başkanımız gönüllüler adına bizzat randevu almış ve bu sürecin gönüllüler ile birlikte yürütülmesindeki önemi ortaya koymuştur.


Ancak açıklamaya konu olayların ardından yaşanılan süreç ve içeriği kamuoyuna farklı yansıtılarak süreçte yaşanmayan ve konuşulmayan birtakım iddialar ortaya atılarak belediyemiz zan altında bırakılarak, belediyemiz aleyhinde yanlış ve haksız bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Hal böyle olunca işbu kamuoyu açıklaması yapma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

Keza, basına yansıyan açıklamalarda söz konusu köpeğin ölüm sebebi şiddetli tecavüz olarak belirtilse de, yapılan ilk gözlemlerde bu şekilde kesin bir sonuca varılmamıştır. Bu husus 27.05.2019 tarihli veteriner hekim tarafından tutanak altına alınan raporda da sabittir. Nitekim somut bulgularla desteklenmemiş kati sonucun laboratuvar ortamında yapılacak analizler sonrası ortaya çıkabileceği mezkûr rapor içeriğinde açıkça belirtilmiştir.  


Yukarıda yaşandığı iddia edilen olay ile ilgili kişi ya da kişiler hakkında adli mercilere başvuru belediyemizce yapılmış, konu ile alakalı soruşturma hâlihazırda devam etmektedir. İnanıyoruz ki yukarıda değinmiş olduğumuz savlarımız hususundaki haklılığımız, adli makamlar tarafından gerçekleştirilecek olan soruşturma ve kovuşturma sonucunda açık şekilde ortaya çıkacaktır.

Anayasa’nın 28. ve Basın Kanunu’nun 3. maddeleri uyarınca basının haber verme, kamuyu bilgilendirme hakkı mevcuttur. Emsal nitelikteki Yargıtay kararlarında da vurgulandığı gibi haberin gerçeklik, güncellik, kamu yararı, toplumsal ilgi, konu ve ifade arasında düşünsel bağlılık unsurlarının olması gerekmektedir. Mezkûr haberlerin içeriğinde değinilen bu unsurların hiçbiri bulunmadığı gibi, haber içeriği ve sunuş şekli ile belediyemizin saygınlığını ihlal edilmiştir. Ağır ithamlar ile suçlama niteliği taşıyan açıklamalar henüz yargı süreci devam ettiğinden kurumumuzca kabul edilmemektedir, konu açıklığa kavuştuğunda gerekli işlemler kurumumuzca yapılacaktır. Kurumumuzun lekelenmeme hakkını ihlal ederek soyut iddialar ve kesinleşmemiş raporlar üzerinden yapılan hiçbir suçlamayı kabul etmediğimizi belirterek, kurumumuzu karalamaya çalışan kişi ve kurumlar hakkında hukuki ve cezai olarak her türlü şikâyet ve talep hakkımızı saklı tuttuğumuzu da belirtmek isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 05.06.2019