Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı


Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı

Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının değişen kısımları Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin; 09.10.2017 tarih ve 9/611 sayılı kararı ile itirazların değerlendirildiği;
 Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği için 
tıklayınız