ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ


Adı Soyadı : iLKER ÇELİK
Telefon : 0264 812 1103
Faks : 0264 812 11 11
Santral : 100
Web : www.kocaali.bel.tr
E-Posta : ilker.celik@kocaali.bel.tr

Kocaali Belediye'sine  bağlı  mahallelerin katı atıklarının depolama-bertaraf işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kocaali belediye'si  sorumluluğu altında bulunan park ve yeşil alanların bakım, onarım ve temizliğinin yapılması, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi hususunda hazırlanan ve/veya hazırlatılan plan, proje ve etütlerin şartnamelerinin ve ihale dosyalarının hazırlanması, çevre kirliliğinin engellenmesi amacıyla denetimlerin yapılması, gelecek kuşakların çevre konusunda daha bilinçli ve duyarlı yetişmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullarla işbirliği halinde eğitim çalışmalarının düzenlenmesi ve görsel eğitim materyallerinin hazırlanarak dağıtılmasının sağlanması gibi görevleri yerine getirmektedir.