YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Adı Soyadı : İsmail ELİK
Telefon : 0264 8121102
Faks : 0264 812 1101
Santral : 100
Web : www.kocaali.bel.tr
E-Posta : ismail.elik@kocaali.bel.tr

1965 Yılında Kocaali'de Doğdu
Ticaret Lisesi  Mezunu olan İsmail ELİK; 1988 Yılında Kocaali Belediye'sinde göreve başladı
Çeşitli birimlerde görev yapan Elik Halen Yazı işleri Müdürlüğü görevini  sürdürmektedir.
İsmail ELİK  Evli 2 çocuk babasıdır.

Belediyemize verilen dilekçeler ile kurum ve kuruluşlardan gelen resmi evrakların giriş kayıtları tutularak, ilgili birimlere tesliminin yapılması, Encümen toplantıları, ve Belediye Meclisinin gündemlerinin hazırlanması, tutanakların yazılması ve alınan kararların metne dönüştürülerek karar haline getirilmesi ve ilgili birimlere gönderilmesi, Belediyemiz birimlerince üretilen ve Devlet Arşivleri Yönetmeliği gereğince arşivlik malzeme haline gelen evrakların arşivlenmesinin sağlanması, evlenmek için müracaat eden çiftlerin nikah akitleri ve bunlarla ilgili işlemler ile yazışmaların yapılması, Müdürlüğün başlıca görevleridir.